Battered Columnist Syndrome

Heh. (Hat tip: Instapundit)